Pitkäluoto-saaritukikohta


LAT. 60 ° 16,53′ LON. 27 ° 10,15′

Pitkäluoto, ulkosaari itäisellä Suomenlahdella, Haapasaaren länsipuolella. Kotkan Pursiseura omistaa saaren länsiniemen ( n. 1,3 ha ). Se on lomanvietto- ja satamapaikka kaikille seuran jäsenille ja heidän veneseurueelleen . Yöpymiseen tarkoitettuja tiloja siellä ei ole vaan jokainen yöpyy veneessä tai teltassa.

Saaressa on:
· Hyvät laiturit ja hyvin paikallaan pysyvät poijut
· Saunarakennus, jossa erillinen tupakeittiö
· Grillikatos
· Savustuspaikka
· Kaksi soutuvenettä
· Kaksi optimistijollaa

TERVETULOA
Noudattakaa ajo-ohjetta

Pitkäluodon järjestyssäännöt

Kotkan Pursiseuran omistamasta tukikohdasta käytetään nimitystä Pitkäluoto. Se sijaitsee Haapasaaren Pitkäluodossa.

Pitkäluodossa jokaisen tulee noudattaa tätä järjestyssääntöä sekä muita hallituksen antamia ohjeita.
Maihinnousuun ovat oikeutetut ainoastaan seuran jäsenet ja heidän veneseurueensa. Jäsen vastaa seurueensa käyttäytymisestä. Suuremman vierasryhmän voi tuoda ainoastaan hallituksen luvalla.
Hallitus voi myöntää luvan maihinnousuun myös muiden seurojen jäsenille solmittujen yhteistyösopimusten puitteissa. Vaadittaessa jäsenyys on todistettava.
Kiinnittyminen Pitkäluodon rantaan tapahtuu pääsääntöisesti keulakiinnityksellä.
Pitkäluotoon kulloinkin ensimmäisenä saapuvan toivotaan nostavan seuran viirin lippusalkoon.
Viimeinen lähtijä laskee viirin ja huolehtii siitä, että rakennusten ovet ja ikkunat on suljettu.
Pitkäluodon sauna on jäsenten käytettävissä. Tarkemmat saunan käyttöohjeet on saunatiloissa.
Takkatupa on jäsenten käytettävissä saunan käytöstä riippumatta.
Rakennuksessa yöpyminen ei ole sallittua. Tilojen käyttöön veneilykauden ulkopuolella on saatava hallituksen lupa.
Tiloja voi varata ennakkoon vain hallituksen päätöksellä tai toimintasuunnitelman mukaiseen kilpailu- tai leiritoimintaan.
Kävijöiden tulee käsitellä seuran omistamaa kiinteistöä ja irtaimistoa asiaankuuluvalla huolellisuudella.
Jokaisen vierailijan tulee noudattaa hyvää järjestystä ja ehdotonta siisteyttä.
Jätteiden vienti maihin tai upottaminen sekä veneen wc:n tyhjentäminen satama-alueelle tai saaren käymälöihin on ehdottomasti kielletty.
10§ Seuran jäsenillä on oikeus kalastaa määrätyllä vesialueella. Kalastuksesta on takkatuvassa nähtävissä erillinen ohje, jota on noudatettava.
11§ Liikuttaessa Pitkäluodossa tulee jokaisen ottaa huomioon saaren muut asukkaat ja välttää liikkumista oman alueen ulkopuolella.
12§ Saaren kasvillisuutta ja linnustoa on kaikin tavoin suojeltava ja vaalittava. Kasvavien puiden kaato on kielletty. Pyritään käyttämään valmiita polkuja luonnossa.
13§ Satamassa on koirat ja kissat pidettävä kytkettyinä ja veneen päällikön on huolehdittava siitä, ettei kotieläimistä aiheudu haittaa ja häiriötä muille venekunnille.
14§ Jokainen jäsen on oikeutettu lunastamaan Pitkäluodon avaimen. Avain on henkilökohtainen ja sen luovuttaminen seuran ulkopuoliselle on kielletty. Havaituissa rikkomustapauksissa jäseneltä voidaan kieltää Pitkäluodon käyttö ja periä avain takaisin.
15§ Telttailu on sallittu siihen osoitetulla alueella. Asumattomat teltat on koottava pois.
16§ Tulenteko on sallittu vain siihen varatuilla paikoilla. Poistuttaessa saaresta on ehdottomasti huolehdittava siitä, että tuli kaikissa tulisijoissa ja grilleissä on varmasti sammunut.
17§ Moottorin tarpeeton käyttö on satamassa oltaessa kielletty. Moottoria tai erillistä generaattoria ei saa käyttää lastaus-, valaistus- tai lämmitysenergian tuottamiseen.
18§ Radioita, radiopuhelimia ja muita äänentoistolaitteita tulee käyttää siten etteivät ne häiritse toisia venekuntia tai ympäristöä. Satama- ja telttailualueilla on suotava yörauha sitä haluaville.
19§ Veneet kiinnitetään poijuihin ja laitureihin omalla vastuulla. Seura ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista.
20§ Ampuma-aseiden tuonti Pitkäluotoon ja niiden käyttö saaressa on kielletty.
21§ Kun jäsen toteaa seuran sääntöjä tai määräyksiä rikotun, on asianomaiselle heti huomautettava asiasta. Mikäli annettu huomautus ei auta, on asiasta ilmoitettava seuran toimihenkilölle.
22§ Näiden sääntöjen tahallisesta rikkomisesta voidaan rikkojalle antaa seuran hallituksen määräämä rangaistus.
Nämä järjestyssäännöt astuvat voimaan 1.5.1989 Kotkan Pursiseura-Kotka Segelsällskap ry:n hallituksen 7.3.1989 tekemällä päätöksellä.