Tietoa katsastuksesta


VENEEN KATSASTUS on tärkeä toimenpide, jolla pyritään varmistamaan veneen kunto ja turvallisuus kaikissa olosuhteissa. Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja veneilyalueen mukaan neljään eri luokkaan.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) kouluttaa venekatsastajat ja myöntää heille katsastajaluvat, ylläpitää katsastajarekisteriä ja tuottaa katsastusmateriaalin. Seurojen valtuuttamat katsastajat, joilla on voimassa oleva katsastajalupa, suorittavat veneiden katsastuksen ja pitävät katsastetuista veneistä rekisteriä, joka on samalla asetuksessa huvialusten lipusta (292/1983) mainittu rekisteri seuran lipun käyttöön oikeutetuista veneistä. Vene voidaan katsastuttaa myös vieraan seuran katsastajalla. Tällöin veneen omistaja on velvollinen toimittamaan katsastusasiakirjat oman seuransa rekisteriin. Ne veneilijät, jotka eivät ole minkään SPV:n jäsenseuran jäseniä, eivät ole tämän katsastustoiminnan piirissä, eli heidän veneitään ei voida katsastaa.

Katsastus ei perustu viranomaismääräyksiin, vaan on SPV:n ja siihen kuuluvien veneilyseurojen omaa turvallisuustyötä. Merenkulkua valvova viranomainen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on hyväksynyt SPV:n katsastustoiminnan ja antaa suoritetun katsastuksen perusteella veneelle haettaessa kansainvälisen huvivenetodistuksen. Monet vakuutusyhtiöt myöntävät katsastetuille veneille alennuksia vakuutusmaksuista.

 
KATSASTUSMENETTELY on kaksiosainen:

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut ja korjattu. Seura voi peruskatsastuttaa veneen aina kun siihen katsotaan olevan aihetta. Peruskatsastus on kaksivaiheinen: ensimmäinen osa eli runkokatsastus tehdään veneen ollessa maissa, ennen pohjan maalausta ja toinen osa veneen ollessa vesillä veneilyvalmiina ja täydellisesti varusteltuna.

Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet, runkovahvikkeet, laipiot, kölin kiinnitys sekä moottori. Lisäksi tutkitaan koko riki, eli masto ja sen tuennat sekä purjeet.

Runkokatsastusosuuden voi suorittaa myös Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n kuntokartoittaja. Finnboatin kuntokartoittajat ovat Venealan Telakka- ja korjaamoyhdistyksen johtokunnan hyväksymiä, Finnboatin kuntokartoitukseen koulutettuja venealan korjaamotoiminnan ammattilaisia.  Kuntokartoittajia on tällä hetkellä noin 70. Kuntokartoitus on  järjestelmä, joka on kehitetty yhdessä VTT:n (nyk. Eurofins Expert Services) veneasiantuntijoiden kanssa.

Vuosittainen turvallisuuskatsastus eli vuosikatsastus tehdään peruskatsastusten välivuosina veneen ollessa täydellisesti varusteltuna ja veneilyvalmiina vesillä. Vuosikatsastuksessa tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet.

 

NESTEKAASULAITTEET:

Nestekaasulaitteista on veneessä oltava joko asennus- tai tarkastuspöytäkirja.

Nestekaasulaitteiden tarkastus suositellaan tehtäväksi viiden vuoden välein, koska niiden letkut ja venttiilit vanhenevat Suomen oloissa nopeasti ja aiheuttavat merkittävän henkilöriskin.