Toimintaohje ennen katsastusta


2020-04-06 Toimintaohje Katsastus    <-linkki

 

Seuraa veneesi runkokatsastustarvetta, jotta voit varata maissa suoritettavan runkokatsastuksen ajoissa. Tarkista veneesi tilanne joko sen katsastupapereista tai SPV:n Suuli-järjestelmästä omien ja veneesi tietojen kohdalta (Suuli).

 

Kaasulaitetarkastus: kaasulaitteiden suositeltu tarkastusväli on viisi vuotta. Kaasulaitetarkastuksen suorittaa asiantuntija, jolla on siihen erillinen lupa. Hyvä muistisääntö kaasulaitetarkastukselle on tilata se samana vuonna, kuin peruskatsastuskin on ajankohtainen. 

 

Runkokatsastus:

Ennen kuin pyydät katsastajan paikalle suorittamaan runkokatsastusta:

  • Tyhjennä vene kaikesta tavarasta ja varusteista.
  • Avaa kaikki luukut ja ovet, nosta ylös lattia- ja turkkilevyt sekä patjojen pohjalevyt. Varmista veneen sisäpuolella pääsy kölipulteille, rungon jäykistäjille, laipioiden kiinnityksille, moottorille ja moottoripedille sekä ohjauslaitteille. Järjestä pääsy myös kaikille polttoaine- ja kaasulaitteille sekä -letkuille ja -yhteille.
  • Varmista, että kaikki sulkuventtiilit ja hanat liikkuvat.
  • Huomaa, että masto ei voi olla pystyssä eikä veneen kannella tai mastotelineessä perimmäisenä tai muuten saavuttamattomissa. Mastosta ja rikistä on voitava tarkistaa kaikki yksityiskohdat joka puolelta mastoa.

 

Vuosikatsastus:

Ennen kuin pyydät katsastajan paikalle suorittamaan vuosikatsastusta:

  • Tarkista katsastusvarusteluettelosta veneesi katsastusluokan mukaisesten varusteiden olemassaolo ja kunto sekä päiväys.
  • Käytä sammuttimet tarkistettavina.
  • Tarkista hätämerkinantolaitteiden päiväykset.
  • Tarkista kaikkien navigointivalojen ja äänimerkin toiminta.
  • Tarkistuta painekaasutäytteisten pelastusliivien laukaisimien ja painesäiliöiden kunto asiantuntijaliikkeessä. Jos teet tarkistuksen itse, merkitse tarkistuspäivämäärä ja nimikirjaimesi liiviin. Varmista, että jokaiselle painekaasutäytteiselle liiville löytyy varapatruuna ja -painesäiliö.
  • Tarkista pelastuslautan päiväys.

Nosta kaikki katsastusvarusteet esille kaapeista ja lokeroista ja asettele ne nähtäville veneesi sohville ja pöydille. Näin nopeutat katsastajan toimintaa ja lyhennät muiden odotusaikoja.